Hjernevask - æreskultur

Denne ukas lekse i MEKO skal jeg fortelle litt om hva serien Hjernvask, episode: æreskultur handler om.  

Æreskultur handler om at du skal ta hevn for å vise makt, spesielt hvis det er noe som kommer personlig inn på deg. Som for eksempel hvis noen dreper faren din skal du drepe dem tilbake for å ta hevn. Dette er veldig typisk i sørstanene, forteller den amerikanske forskeren. 

Drittsekktesten var et forsøk hvor han ene dunket borti en og sa "drittsekk". Dette var en test om hvem som er mest hissige blant sør- og norstanene. Det ble også tatt spyttetest som viste om de reagerte på at mannen kalte dem det. Det viste seg riktignok at de fra sørstatene ble veldig hissige og faktisk kunne vært klar for et slagsmål, mens de fra nordstatene ikke følte noen ting om det, syntes nesten det var litt latterlig at mannen ble så sur. 

 Den amreikanske forskeren forteller at mye av grunnen til at det noen steder er vanlig å gå med skytevåpen og komme i slåsskamper ofte er fordi det ikke er mye politi der. Det er langt fra så strengt som i andre samfunn. Det er også ofte på steder hvor de eier dyr som sauer, kuer osv. Da kan folk komme å ta dyrene dems når som helst, derfor er det viktig å vite at man er en tøffing i bygda, så folk unngår å gjøre det. 

I norge dreper vi ferre folk enn før. Dette har mye med at det ikke var så strengt før, ingen domstol som dømte deg og man gikk som oftest fri etter at man hadde gjort noe galt. Nå er disse tingene mye strengere. Vi har en streng bok å følge samt domstol. 

4 ploblemstillinger

- Sosiat press, påvirkninger til merkeklær og utseende

- Hvordan påvirker vold gjennom sosiale medier oss mennesker?

- Samfunnets påvirkning (noen gode, små miljøer er ofte verre osv) fucking åmål

- Ungdomspress til trening og se bra ut

 

Tre teorier om vold

Samfunnet idag er preget av mye vold i film og media. Vi får høre om dette daglig, derfor spekuleres det på om dette kan få en annen vinkling på folk. Hva gjør dette  med oss?

Dette er et vanskelig spørsmål og svare på. Noen mener det stimulerer oss til å gjøre dumme ting. Det vil si at ved all den volden vi får med oss fra media, gjør at vi blir påvirket til å gjøre vold selv. Vi reagerer følelsesmessig på dette.

Så har vi noe som kalles Katarsis. Volden vi får se på tv og media gjør at vi ikke vil gjøre det samme selv. Dette er fordi det ser eller høres så forferdelig ut og man blir mye mindre fristet til å gjøre noe selv. renselse kalles dette, du opplever noe inni deg som gjør at du ikke blir agressiv men heller får noe godt i deg.

Så har vi tilvenning. Man får med seg så mye vold fra både film, media, dataspill osv. Vi vender oss til at det skjer og blir mer likegyldig til vold. Det blir som en tilvenning til at du etterhvert syns det blir greit å gjøre voldelige ting, og tenker ikke over konsekvensene.

Jeg mener at Katarsis er det som gjelder. Men det har nok mye med miljø å gjøre. Jeg personlig føler jeg er i et veldig godt miljø. Det er aldri noe volds lignende saker som skjer, derfor tror jeg personlig at ingen kan bli påvirket av volden som skjer rundt oss. Men det fins selvfølgelig miljøer hvor det er vanlig å gå rundt med pistol eller kniv. Kanskje du ikke har noe bra forhold til familien din? Da kan jeg tenke meg at "tilvenning" til vold er mye mer aktuelt.

VOLD, 1813/2013

Folk flest idag vil tenke at det er mer  vold nå i 2013 enn det var i 1813. Hvorfor det? Jo fordi dette er en nyere generasjon og vi har bare fått med oss de nyeste nyhetene om hva som skjer i Afrika, voldtekt i Oslo osv. Itillegg til media som oppdaterer oss, er det også kamporganisasjoner som lurer oss. Itillegg reagerer vi kraftigere på vold nå enn før.Det som skjedde i 1813 er ikke på nyhetene i dag på samme måte som det som skjer nå.

Sannheten er at volden i 1813 var mye verre enn den er idag! Krigene var verre enn noen gang, barna sovna til rim og viser om vold, hvor foreldrene fortalte at hvis du ikke sover nå kommer det en stor, skummel mann o.l. Itillegg var det reklamer som viste underdannelse av kvinner, dette var reklamer de kunne le av. Itillegg var det offentlige henrettelser på dette årstallet. Idag hadde alt dette vært en tragedie. Vi har aldri vært så negative til vold som nå i 2013, spesielt vold mot kvinner og barn idag.

I disse nye samfunnene menneskene har det bra, blir også ledelsen i utvikling. Friheten er mye bedre og det er godt for menneskene og verden. Samfunnene er rikere fordi dem er fredfulle og tolerante. Det er mer tillit til staten og menn er mer respektfulle til kvinner.

Før var det æreskultur, det var for eksempel vanlig å sloss om damene. Nå er det selvkontroll, så nå tenker man over konsekvensene ved vold.


Som man kan se var folkemordene ekstremt høye i 1971. Når man går videre fra 2006 til nyere tid er det veldig lavt iforhold til lenger bak i tid.

Les mer i arkivet » September 2013 » August 2013
hits